top of page
POWER UP S.jpg
PRAY4THEWORLD-NAVY-TM wide.png

Kapangyarihang Pataas

Tinatawag tayo ng Diyos pabalik sa Bahay ng Panalangin. Ang tanging paraan upang makita ng mundo ang supernatural na interbensyon ng Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin. Patuloy na manalangin, tumayo, at huwag sumuko. Oras na para MAGKAPANGYARIHAN!

 

Pagkatapos ang usok ng insenso, kasama ang mga panalangin ng mga tao ng Diyos, ay umakyat sa Diyos mula sa kamay ng anghel. Pagkatapos nito, pinuno ng anghel ang lalagyan ng insenso ng apoy mula sa dambana at inihagis ito sa lupa. Umungulaw, kumidlat, at umiling ang lupa. Pahayag 8:4-5 (CEV)

Dasalin ang Salita

Malakas ang Salita! Manindigan tayo sa isa’t isa at Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal ng mga talatang ito ng Bibliya. Lakasin araw-araw sa pamamagitan ng pagdarasal ng Salita.

Linggo 1: Bahay ng Panalangin

Maging sila ay dadalhin ko sa Aking banal na bundok, at pasayahin sila sa Aking bahay na dalangin...sapagkat ang Aking bahay ay tatawaging isang bahay ng panalangin para sa lahat ng mga bansa. Isaias 56:7 (NKJV)

Linggo 2: Magpatuloy Sa Pag-Darasal

Hindi natin dapat ihinto ang paniniwala sa Diyos para sa mga bansa. Madali itong mawalan ng pag-asa kapag nananalangin tayo at walang makitang pagbabago. Nasa isang labanan tayo, ngunit bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Patuloy lang ang pagdarasal at pagtayo.

Linggo 3: Ang Pag-Kalog

Maaari tayong maging mga ordinaryong tao, ngunit kung patuloy tayong manalangin, makikita natin ang Diyos na umilingig sa langit at lupa para sa atin. Ipahayag ang isang pagyanig sa mga bansa.

Linggo 4: Mapaglagablab na Panalangin

Ang ilang mga hindi gaanong mahahalagang tao ang nagbalik-baligtad sa mundo ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat patuloy silang nananalangin at nakatayo sa pagkakaisa. Isipin ang pagbabago na makikita natin sa mga bansa kung ganoon din ang gagawin natin.

Linggo 5: Ang Kapangyarihan ng Panalangin

Kung mananatili tayong nananalangin, lalaban ang Diyos para sa atin. Kinukuha niya ang ating mga dalangin at sinira ang kadena ng mga kaganapan na pinlano ng kaaway.

bottom of page